מכון היצוא

רשימת אריזה

 רשימת האריזה הינה מסמך המפרט את תכולת האריזות והכולל נתונים על הסחורה עצמה.

החלק הראשון של המפרט כולל את שם החברה, התאריך, כתובת הקונה ולעתים אף את שם הבנק, תנאי התשלום ועוד. בחלק השני רשום המפרט של המשלוח לפי אריזות.

דרישות הקונה הן אלו המכתיבות את תוכנו של המפרט, היות שמסמך זה משמש גם לתכנון הפצתו של המשלוח לסניפים או לחנויות הקשורות לרשתות שיווק במדינת היעד. על פי הסימון על גבי האריזה, ניתן להעביר לכתובות שונות חלקים של המשלוח אשר תוכננו מראש למטרה זו.

טעינה