מכון היצוא

שטר מטען אוירי של משלח בינלאומי

מבנה תעריפי ההובלה האוירית מקנה יתרון לגודל בכך שהוא מאפשר למשתמש בהובלה האוירית ליהנות מהוזלת דמי ההובלה ככל שגדל משקלו של המשלוח. על מנת לעקוף שימוש בתעריפי הובלה יקרים, התפתחה במשך השנים שיטה שלפיה יכול גם היצואן של משלוח קטן יחסית ליהנות מהוזלה בתעריף ההובלה וזאת אם ישלח את המשלוח שלו ביחד אם משלוחים אחרים ובכך "יווצר" משלוח שמשקלו גדול יותר במשקל ותעריף ההובלה יוזל ליחידת משקל. שיטה זו נקראת האחדת מטענים או קונסולידציה (Consolidation) ובמסגרתה מאחד המשלח הבינלאומי משלוחים של מספר יצואנים וזאת על מנת ליהנות מהוזלה בתעריף ההובלה - הוזלה שממנה נהנה גם היצואן.

במקרה של משלוח בקונסולידציה יקבל היצואן מהמשלח הבינלאומי שטר מטען אוירי שהונפק על ידו - שטר מטען פנימי (HAWB - House Air Waybill). במקרה כזה מהווה שטר המטען הפנימי ראיה לכאורה לחוזה בין המשלח הבינלאומי ובין היצואן (ולא בין היצואן למוביל האוירי - חב' התעופה).

חברת התעופה, מצידה, תנפק שטר מטען ראשי (MAWB - Master Air Waybill) שיכסה את כל הקונסולידציה.

רוב המשלחים הבינלאומיים משתמשים בשטרי מטען פנימיים אשר זהים לחלוטין בפורמט שלהם לאלה של חברות התעופה. המבדיל ביניהם לשטרי מטען המנופקים על ידי חברות התעופה או המבנה השונה של מספר שטר המטען. בעוד שחברות התעופה מנפקות שטרי מטען שמספרם מופיע תמיד במבנה של 11 מספרים (ראה בהסבר למשבצת 1a בהסבר למילוי שטר המטען האוירי בפרק 4א') הרי שמספרם של שטרי המטען הפנימיים מופיעים בד"כ במבנה שונה.

 

 

 

טעינה