מכון היצוא

הסכם סחר עם ארה"ב

תנאים לקבלת העדפת מכס:

 • מוצר מקורי
 • מוצר המיוצר מחומרי גלם לא מקוריים בתנאים הבאים:
  - שינוי מהותי בחומר הגלם
  - ערך מוסף מקומי של 35% מערך 
  CIF (ניתן לכלול 15% חומרי גלם מארה"ב)
 • יצוא טובין בליווי תעודת מקור -  FORM A
 • טובין מובלים במישרין

שים לב שהפעולות הבאות לא ייחשבו מספיקות לרכישת מעמד מקור:

 •          שימור מוצרים ע"י טבילה בנוזלים
 •          רחיצה, צביעה, גזירה
 •          אריזה
 •          הרכבה פשוטה
 •          שחיטת בעלי חיים

 

חשוב להדגיש, כי כללי המקור מפורטים בהסכם הסחר עצמו ושונים מהסכם אחד למשנהו. על היצואן לבדוק מבעוד מועד את עמידת מוצריו בכללי המקור כמפורט בהסכם עצמו!

 

טעינה