מכון היצוא

תעודת מקור רגילה

כללי

תעודת המקור הרגילה Certificate of Origin)(טובה למדינות שונות. התעודה היא לשימוש ביצוא מישראל בלבד. שני ארגונים  מנפקים ומאשרים סוג זה של תעודת מקור באופן שוטף (יש גופים נוספים המאשרים את התעודה כמו התאחדות התעשיינים): מכון היצוא הישראלי, לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים.

 
אופן מילוי התעודה

 
משבצת 1
(פרטי היצואן (שם, כתובת וכיוצ"ב    

 
משבצת 2
פרטי הרשות שניפקה את התעודה (מכון היצוא, לשכת המסחר וכו') וסוג התעודה (מקור או העתק.

משבצת 3
שם הנמען וכתובתו.
 

משבצת 4
תיאור דרך המשלוח (הובלה ימית, אוירית וכיוצ"ב).
 
משבצת 5
סימנים ומספרים - פירוט מה שרשום על האריזות החיצוניות של המטען.
 

משבצת 6
מספר האריזות וסוגן.
 

משבצת 7
תיאור הטובין.
 

משבצת 8
משקל ברוטו של המטען.
 

משבצת 9
מספר חשבון היצואן ותאריכו.
 

משבצת 10
אישור הרשות המנפקת.

טעינה