מכון היצוא

שיטות התשלום בסחר הבינלאומי

השלמת מרכיביה של עסקת הרכש הבינלאומית למקשה חוזית אחת מחייבת את הצדדים לעסקה: המוכר והקונה, להתקשר חוזית, בנוסף לחוזה המכר עצמו, בשורה נוספת של חוזים נפרדים אשר יחד יהוו מכלול  אשר באמצעותו ורק באמצעותו תוכל העסקה כולה לצאת אל הפועל. מרכיביה החוזיים של עסקת המכר כוללים את ארבעת החוזים שלהלן:

 

 • חוזה המכר העוסק בסוגיות: סוג ואופי הטובין הנרכשים, ערכם והיכן תהיה נקודת מסירתם לקונה .
 • חוזה הביטוח העוסק בסוגיות הקשורות להיקף הכיסוי הביטוחי .
 • חוזה ההובלה.
 • חוזה התשלום/מימון

 

לכל אחד מארבעת החוזים הללו קיום עצמאי והצדדים השונים בכל אחד מהחוזים הללו יכולים לתבוע או להיתבע במקרה של אי מילוי התנאים המוגדרים בהתקשרות החוזית וזאת ללא קשר לחוזים האחרים הקשורים לאותה עסקת רכש.

לעתים קרובות ביותר מופיעים כל ארבעת החוזים הנ"ל באותו מסמך שנקרא בשם כללי "חוזה המכר". חוזה מכר  (Sales Contract) יכול להיות מורכב ומפורט מחד או קצר מאד מאידך. פעמים רבות מורכב החוזה מהצעת מחיר (Proforma) הנשלחת מהיצואן או מהזמנה (Order) הנשלחת על ידי היבואן והמאושרת על ידי היצואן

לפי דיני החוזים, על מנת שחוזה יהיה בר תוקף צריכים להיות בו צד מציע, צד מקבל וגמירות דעת .

כאמור לעיל, אחד החוזים מהם מורכבת עסקת המכר הוא חוזה התשלום/המימון. אם הצדדים לעיסקה לא יסכמו על פרטי המימון מראש, עלולים הם למצוא את עצמם חשופים לסיכונים שונים. מטבע הדברים הסיכונים הקשורים למוכר קשורים לתשלום והסיכונים של הקונה קשורים לסחורה.

ברור, שכל יצואן מעדיף תשלום מוקדם ככל האפשר לפני משלוח הסחורה (ואם אי אפשר לקבל את כל התשלום מראש, הרי שגם תשלום חלק מקדמה עדיף על פני כלום),  ואילו היבואן מעדיף ברוב המקרים דחיית התשלום לעתיד.

לגישור פער האינטרסים נוצרו ארבע שיטות תשלום עיקריות שהן פונקציה של מידת האימון בין הצדדים. השיטות בעיקרן הן פשרה בין הצדדים ונסיון להבטיח את החוזה שביניהם.

 

ארבעת השיטות הן:

 

 1.  (Advance Payment) תשלום מראש  
 2. חשבון פתוח (Open Account).
 3. מסמכים לגוביינא (Documentary Collection).
 4. אשראי דוקומנטרי (Documentary Credit).

  

השיקולים העיקריים המשפיעים על בחירת שיטת התשלום הם:

 1. "חוזק" יחסי של אחד הצדדים.
 2. יחסי קונה-מוכר (עסקה ראשונה, סוכן, חברת בת וכו')
 3. סוג הסחורה (מצרך עונתי, נדירות וכו')
 4. מצב פוליטי כלכלי של המדינה.
 5. סכום העיסקה
 6. חוקים ונהלים.

 כתיבה: 
זאב תלם

מרצה בכיר ויועץ לחברות עסקיות בתחום בסחר הבינלאומי

טעינה