מכון היצוא

תקציר - דוח התפתחויות ומגמות ביצוא לשנת 2014 ותחזית 2015

תקציר - התפתחויות ומגמות ביצוא הישראלי - סיכום 2014 ותחזית 2015 (חוברת מקוונת)

לחוברת המקוונת הקישו כאן 

טעינה