מכון היצוא

דוח התפתחויות ומגמות ביצוא לשנת 2014 ותחזית 2015

בהתאם למגמה העולמית, שנת 2014 בייצוא הישראלי התאפיינה בהתאוששות מסוימת וחזרה לצמיחה, גם אם הדרגתית ואיטית.  על פי אומדני אגף הכלכלה במכון היצוא לשנה זו, יצוא הסחורות והשירותים של ישראל, בניטרול מכירת חברות הזנק, גדל בשיעור דולרי של כ-3.5% בהשוואה ל-2013 ועלה להיקף כולל של כ-97 מיליארד דולר. יצוא הסחורות (ללא הייצוא לרש"פ),  עלה בשנת 2014 בשיעור של כ-2%  להיקף של כ-60 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים נותר ללא שינוי בהשוואה לשנה שעברה על רמה של כ-50 מיליארד דולר. בהמשך למגמה החיובית בשנים האחרונות רשם יצוא השירותים (ללא ייצוא חברות הזנק) גם השנה גידול מרשים של כ-8%.

לסקירה המלאה לחץ כאן

טעינה