מכון היצוא

​ישראל – ניגריה: סקירת יחסי סחר

ניגריה

לסקירה לחצו כאן
 
ניגריה היא שותפת הסחר השניה של ישראל בתת סהרה אפריקה (כ-16% מסך הסחר). היקף הסחר מולה הסתכם בשנת 2017 בכ-152 מיליון דולר, עליה חדה של כ-79% שחלה בעיקר בשל עליה ביצוא למדינה. היצוא הסתכם בשנה זו בכ-149 מיליון דולר, עליה של כ-82% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. היבוא עלה גם הוא- עליה מתונה של כ-10% והסתכם בכ-3.4 מיליון דולר. בשנים האחרונות ישראל מייצאת לניגריה בעיקר כימיקלים וזיקוקי נפט (כ-60%  מסך היצוא למדינה). ישראל מייבאת מניגריה בעיקר פחם וצמחים- שומשום בעיקר.

לסקירה לחצו כאן
טעינה