מכון היצוא

מפעל מועדף - הזכאות להטבות מס על פי הוראות החוק לעידוד השקעות הון

החוק לעידוד השקעות הון מהווה אמצעי מרכזי במדיניות התיעוש והצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל ולשם כך מעניק החוק הטבות מגוונות לחברות תעשיה והיי-טק, שתכליתן להגשים את מטרות חוק בפיתוח כושר הייצור של המשק,  שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בינלאומיים וביצירת מקומות עבודה חדשים.
 
אחד ממסלולי הטבות המס המרכזיים בחוק הוא מסלול הטבות מס למפעל מועדף. מפעל מועדף הוא מפעל תעשייתי המייצא חלק ממוצריו מחוץ לישראל. 
 
מי זכאי להטבות מס בשל מפעל מועדף?

  • חברות המייצרות מוצרים באמצעות מפעל תעשייתי שבבעלותן.
  • חברות המפתחות תוכנות, אפליקציות וכיו"ב.
  • חברות המפתחות טכנולוגיות וידע (כגון טכנולוגיות בתחום המיחשוב, הרפואה, ביוטכנולוגיה). 
  • חברות המפתחות תוכנה או טכנולוגיות עבור תושבי חוץ ו/או המעניקות שירותי פיתוח לתושבי חוץ (בקטגוריה זו נכללים גם מרכזי המו"פ).
  • קבלני משנה המייצרים חומרים ורכיבים מסוגים שונים ו/או נותנים שירותי ייצור והמהווים רכיב במוצרים שמייצרות חברות תעשייתיות יצואניות.
  • חברות המפתחות ידע בתחום האנרגיה המתחדשת (לעניין זה, אנרגיה מתחדשת - אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש, הרוח, ביומסה או מקור אנרגיה אחר ובלבד שאינו דלק מאובן).

 
 
התנאים המרכזיים לזכאות להטבות המס מפורטים להלן:

  • קיום פעילות של ייצור ו/או פיתוח במפעל החברה – בהקשר זה נדרשת בחינה של פעילות הייצור ו/או פעילות  הפיתוח המבוצעת במפעל החברה, בחינת המודל העסקי ועוד.
  • תנאי ייצוא - לפחות 25% ממכירות המפעל הן מכירות מחוץ לישראל בהתאם לכללי הייצוא שבחוק.

 
בדיקת תנאי הייצוא לגבי מפעלים של קבלני משנה נבחנת על פי נתוני המכירות בעקיפין מחוץ לישראל, בשיעוריםם מינימאליים המשתנים בהתאם לאזור בו ממוקם מפעלו של קבלן המשנה. 
  
 
מה הן הטבות המס הניתנות למפעל מועדף?
 
הטבה במס החברות:
חברה בעלת מפעל מועדף תשלם על הכנסתה מהמפעל מס חברות בשיעור של 16% ואם מפעלה ממוקם באזור המוגדר על פי החוק כאזור פיתוח א', תשלם מס חברות בשיעור של 7.5%. זאת בהשוואה לחברה רגילה החייבת במס חברות בשיעור של 24% (שיעורי מס בשנת 2017).
 
הטבה במס על דיבידנד המחולק לבעלי המניות:
שיעור המס על דיבידנד המחולק לבעלי המניות מרווחי המפעל המועדף הינו 20%. זאת בהשוואה לשיעור מס של 30% על דיבידנד שמחלקת חברה רגילה לבעל השליטה בה. 
 
בטבלה שלהלן מפורטת השוואה בין מס החברות והמס על הדיבידנד החלים על חברה בעלת מפעל מועדף לבין מס החברות והמס על הדיבידנד החלים על חברה רגילה (שיעורי מס מעודכנים לשנת 2017):
 

  מפעל מועדף –  אזור פיתוח א' מפעל מועדף –  יתר האזורים חברה רגילה
מס חברות 7.5% 16% 24%
מס על הדיבידנד 20% 20% 30% (1)
מס אפקטיבי ("עד הבית") 26% 32.8% 46.8%
 


  1. שיעור מס החל על דיבידנד המחולק לבעל מניות מהותי (מחזיק ב- 10% לפחות מהזכויות בחברה).

 
 
הטבה בפחת מואץ:
חברה בעלת מפעל מועדף זכאית לפחת מואץ על מכונות וציוד ועל בניינים בבעלותה המשמשים את המפעל המועדף, בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק. 
 
הדרכים לתביעת הטבות המס
חברה התובעת הטבות מס בשל מפעל מועדף יכולה לפנות לרשות המיסים לצורך קבלת אישור ("רולינג") המסדיר את זכאותה להטבות. במקרים בהם הכנסות החברה נובעות ממתן זכות לשימוש בתוכנה או בידע אחר שפותחו במפעל וכן כאשר הכנסותיה נובעות מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור, החברה מחויבת על פי הוראות החוק באישור מראש לצורך תביעת ההטבות. 
 
חשוב לדעת
ההכרה בחברה כבעלת מפעל מועדף אשר זכאית להטבות כרוכה במדיניות מורכבת ומשתנה הטומנת בחובה סוגיות רבות הקשורות לפעילותה הייצורית ו/או לפעילות הפיתוח המבוצעת במפעל החברה. אי תכנון פעילות המפעל והתאמתו להוראות החוק ולמדיניות רשות המיסים עשויים להעלות מחלוקות עם פקידי השומה שתוצאתן קבלת הטבות חלקיות או אף שלילה לחלוטין של ההטבות. 
 
 
 
הכותב, יוסי ירון, רואה חשבון (MBA), הינו מומחה מיסים ותמריצי מדינה (לשעבר מנהל תחום עידוד השקעות הון ברשותת המיסים), בעל משרד המתמחה בתחומי הטבות המס.
רואה החשבון יוסי ירון היה ממקימי מחלקת חוק עידוד השקעות הון ברשות המיסים ובמסגרת תפקידו כאמור היה שותף בהובלת הליכי החקיקה והרפורמות בחוק לעידוד השקעות הון, הוביל את מדיניות רשות המיסים בנושא והנפיק מאות רבות של אישורים והחלטות מיסוי ("רולינג") בנושא הטבות מס. כמו כן כתב חוזרים מקצועיים והוראות ביצוע בנושאי החוק. 

טעינה