מכון היצוא

צמיחה ויצוא - השוואה בינלאומית

מניתוח שערכה היחידה הכלכלית במכון הייצוא עולה, כי במהלך 3 העשורים האחרונים לא הצליח המשק הישראלי לסגור את הפערים מול המשק האמריקאי באופן משמעותי וכי במהלך השנים 1980-2014 נותר התוצר לנפש בישראל ברמה של כ-%60 מהתוצר לנפש של ארה"ב. אומנם בעשור האחרון הצטמצמו הפערים מ- %54.7 ב-2005 לשיא של %62.5 ב-2011, אולם עם ההאטה החריפה שחלה בצמיחת הייצוא וירידת משקלו בתוצר הישראלי, ירד באופן עקבי התוצר לנפש עד ל-%61 ב- 2014.

לקריאת הסקירה, לחצו כאן

טעינה