מכון היצוא

ישראל- גואטמלה: סקירת יחסי סחר

שותפת הסחר הרביעית של ישראל במרכז אמריקה. היקף הסחר בין ישראל לגואטמלה הסתכם בכ-32 מיליון דולר, עליה של כ-%9 לעומת השנה המקבילה אשתקד. היצוא הסתכם בכ-29 מיליון דולר, עליה של כ-%7 לעומת השנה הקודמת. היבוא הסתכם בכ-5.2 מליון דולר, עליה של כ-%40 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הייצוא לגואטמלה מישראל הוא כימיקלים )כ-%34 ,)ומוצרי גומי ופלסטיק )כ- %13 .)עיקר היבוא לישראל הוא מוצרי צמחים )כ-%85.

הסקירה לפניכם. 

טעינה