מכון היצוא

ישראל- הונדורס: סקירת יחסי סחר

שותפת הסחר השלישית של ישראל במרכז אמריקה. היקף הסחר של ישראל והונדורס הסתכם בשנת 2016 בכ-35 מיליון דולר, עליה חדה של כ-%229 שחלה בעיקר בשל עליה ביצוא למדינה. היצוא הסתכם בשנה זו בכ-35 מיליון דולר, עליה של כ-%224 לעומת שנה קודמת והייבוא מנגד ירד בכ-%50 והסתכם בכ- 100 אלף דולר. כ-%80 מהיצוא להונדורס מישראל הוא בענף הטלקומוניקציה. ישראל מייבאת מהונדורס בעיקר מוצרי צמחים )כ-%40.

הסקירה לפניכם. 

טעינה