מכון היצוא

ישראל- קנדה: סקירת יחסי סחר

היקף הסחר של ישראל וקנדה, הסתכם בשנת 2016 בכ- 805 מיליון דולר, עליה של כ- %7 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכם הסחר בכ-753 מיליון דולר. העליה בהיקפי הסחר נבעה מהעליה ביצוא. סך יצוא הסחורות של ישראל לקנדה רשם במהלך השנה עליה של כ-%10 להיקף של כ-555 מיליון דולר. יצוא הסחורות רשם התאוששות לאחר ירידה ממושכת משנת 2013 .בשנת 2016 יבוא הסחורות שמר על יציבות והסתכם בהיקף כולל של כ-250 מיליון דולר. בשליש הראשון של 2017( ינואר-אפריל( נרשמה ירידה של כ-%3 בהיקפי הסחר בין המדינות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד )הסתכם בכ-280 מיליון דולר( וזאת בהשפעת הירידה ביבוא. היבוא רשם בתקופה זו ירידה של כ- %9 להיקף של כ-89 מיליון דולר, בעוד היצוא שמר על והסתכם בכ-190 מיליון דולר.

הסקירה לפניכם.

טעינה