מכון היצוא

ישראל-ספרד: סקירת יחסי סחר

בעקבות ביקורו הממלכתי של נשיא המדינה בספרד, פירסמה היחידה הכלכלית סקירה מקיפה אודות הסחר בין ישראל וספרד. מניתוח זה עולה כי היקף הסחר בין המדינות הסתכם בשנת 2016 בכ- 2.5 מיליארד דולר, עליה של כ-16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהיקפי הסחר נבעה מעלייה בהיקפי היצוא והיבוא. היצוא– מהווה כ-45% מסך הסחר. יבוא הסחורות רשם ב-2016 עלייה של כ-17% להיקף של כ-1.6 מיליארד דולר וזאת בעיקר הודות לגידול מהיר ביבוא כלי הרכב. עלייה דומה ביצוא של כ-14% להיקף של כ-875 מיליון דולר. במחצית הראשונה של 2017 עלייה ביבוא (כ-9%) וקיטון ביצוא (כ-4%). הסקירה המלאה לפניכם.

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה