מכון היצוא

היצוא הישראלי ממשיך לצמוח: אומדן הצמיחה הראשון למשק לרבעון השני של שנת 2018

נתוני החשבונות הלאומיים שהתפרסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על גידול היצוא במחצית השנה הראשונה של 2018 – מניתוח היחידה הכלכלית במכון היצוא, בתקופה זו גדל היצוא הכולל בשיעור של כ-3.3% בהשוואה למחצית הקודמת, כאשר בנטרול יהלומים והזנק התקבלה עלייה חדה יותר של כ-5%.

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה